Menu
風雨中見溫馨的家
風雨中見溫馨的家

風雨中見溫馨的家

話說延愛之家的位置與火車站有一段山路,無遮無檔,如果天黑黑又落雨,冇帶遮都幾慘,唔知等到幾時先至返到去。
不過,原來舍員之間會自發性咁帶把遮從家舍行落去火車站接其他人上黎。
聽到都覺得好溫馨??

back to top

最新消息